NEXT SATSANGA PROGRAMME – 08.09.2019  (5. 00 PM)

 240320604041  1 2  3  240320604030
   HARINAAM-2017
 RT4  5 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  RT4  IMG_0568
 RATANTI KALI PUJA     2017
 SH2  SH 5  SH 8  IMG_0860  SH1
  SHIBA RATRI 2017
 P12  P4 P3  P8  P9 OK
FOUNDATION DAY 2017
 170220114286  170220114281 170220114282  170220114283  170220114285
LOKNATH TIRODHAN 2017
 Photo0716  010120114326  010120114331  Photo0712  Photo0713
SADHU BHANDARA 2017
 100120114387  100120114366  100120114371  100120114374  100120114393
GURU PURNINA 2017
 ANS_3751  ANS_3725  ANS_3728  ANS_3733  ANS_3735
 ANS_3741  ANS_3746  ANS_3761  ANS_3763  ANS_3766
 ANS_3767  ANS_3776  ANS_3789  ANS_3800  ANS_3779
 JANMASTAMI 2017
 16  19  18  25  41
 46  53  39  49  55
   KALI PUJA 2017
 p2  P12  P4  P9 OK  P8
FOUNDATION DAY 2018
 170220114282  170220114283  170220114286  170220114281  170220114285
LOKNATH TIRODHAN 2018
 12  11  6  4  10
SADHU BHANDARA 2017
 5-7 SIZE (9)  5-7 SIZE  5-7 SIZE (6)  5-7 SIZE (7)  5-7 SIZE (8)
 GURU PURNIMA 2018
 SeÈ¡øj£ 2018  DSC_0546  DSC_0547  DSC_0553  DSC_0567
 DSC_0572  DSC_0578  DSC_0584  DSC_0585  DSC_0593
 DSC_0512  DSC_0519  DSC_0529  DSC_0534  DSC_0540
 DSC_0598  DSC_0614  DSC_0622  DSC_0624  DSC_0626
 DSC_0632  DSC_0635  DSC_0639  DSC_0644  DSC_0648
 DSC_0653  DSC_0660  DSC_0665  DSC_0672B  DSC_0694
 JANMASTAMI 2018
 1 2  3  4  5
 7  8  9  10  12
 13  14  15  18  11
 DURGASTAMI 2018
 22  1  2  3  4
 7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16
 19  20  DSC_1992  DSC_1946  DSC_1949
 DSC_1951  DSC_1952  DSC_1962  DSC_1955  DSC_1969
 DSC_1970  DSC_1984  DSC_1983  55  DSC_1990
 KALI PUJA & ANNAKUT 2018   KALI PUJA & ANNAKUT 2018
  HARINAAM-2019  HARINAAM-2019
 DSC_3858  DSC_3861  DSC_3865  DSC_3883  DSC_3869
 DSC_3871  DSC_3873  DSC_3876  DSC_3878  DSC_3885
 FALHARINI KALI PUJA 2019   FALHARINI KALI PUJA 2019   FALHARINI KALI PUJA 2019
 1  2  10  4  8
 LOKNATH TIRODHAN PUJA 2019  LOKNATH TIRODHAN PUJA 2019  LOKNATH TIRODHAN PUJA 2019
 1  3  SAM_0604  2  4
 SADHU BHANDARA 2019  SADHU BHANDARA 2019  SADHU BHANDARA 2019
 DSC_1484  DSC_1505  DSC_1524  DSC_1528  DSC_1537
 DSC_1539  DSC_1541  DSC_1545  DSC_1550  DSC_1552
 GURU PURNIMA 2019  GURU PURNIMA 2019
 8  1  2  3  7
 JANMASTAMI 2019   JANMASTAMI 2019
 DSC_1901  DSC_1919  DSC_1927  DSC_1935  DSC_1941
 DSC_1945  DSC_1961  DSC_1966  DSC_1973  DSC_1986
 DSC_1993  DSC_1998  DSC_2001  DSC_2006  DSC_2011
 DSC_2016  DSC_2024  DSC_2028  DSC_2032  DSC_2064
 DSC_2095  DSC_2122  DSC_2100  DSC_1910  DSC_1914
 1  DSC_1905  DSC_1912  DSC_1915  DSC_1938